CASE: HELBUS Pocket OaSIS – Mobiilisovellus opiskelijoiden tukena

Tammi Digitalin teknologiajohtaja Markus Hälinen on ollut toteuttamassa HELBUSin (Helsinki School of Business) OaSIS-oppilashallintajärjestelmää sekä Pocket OaSIS -mobiilisovellusta, joka on poistanut paljon manuaalista työtä koulun henkilökunnalta. Hälinen muistelee projektin alkua ja sitä, kuinka ”lähdimme rakentamaan räätälöityä oppilashallintajärjestelmää, koska markkinoilla ei ollut HELBUS:in käyttöön sopivaa valmista ohjelmistoratkaisua. Melko nopeasti kävi ilmi myös tarve mobiilisovellukselle, joka tukisi oppilaiden päivittäistä opiskeluarkea. Oppilashallintajärjestelmä ja siihen tiiviisti yhteydessä oleva mobiilisovellus luovat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla sekä henkilökunnan että opettajien tekemistä tehostetaan ja helpotetaan.”

Programme Leader (HNDB) Saara Takkinen HELBUSista kertoo puolestaan, kuinka matka ideasta valmiiksi sovellukseksi eteni ja miten yhteistyössä Hälisen kanssa pystyttiin luomaan asiakasarvoa lisäävä mobiilisovellus.

– OaSIS-alustan rakentaminen sai alkunsa, kun huomasimme, että teemme paljon manuaalisia töitä, jotka vievät aikaa ja ovat alttiita inhimillisille virheille. Halusimme automatisoida töitä, jotka liittyvät opiskelijatietojen hallintaan. Olimme etsineet myös ratkaisua läsnäolojen seurantaan, kun paperisten läsnäololistojen pyörittäminen tuntui aikaa vievältä ja hyvien resurssien hukkaamiselta. Meillä on myös hauska HELBUS Miles -pistesysteemi aktiivisten opiskelijoiden palkitsemiseen, jolle saatiin rakennettua seuranta ja verkkokauppa OaSIS:een. OaSIS:ssa toimii myös meidän oma kirjasto, eli oman kirjastomme fyysiset niteet ovat listattu OaSIS:een ja niiden lainat kirjataan järjestelmään, jolloin myös lainojen seuranta ja niistä muistuttelu helpottui.

HELBUSin Pocket OaSIS-mobiilisovelluksesta on iloa ja hyötyä opiskelijoille

Ammattitaitoista sovelluskehitystä Tammi Digitalin toimesta

Kun ohjelmistoprojekteja viedään läpi, nousee suunnittelun tärkeys keskiöön. Suunniteltaessa mobiilisovelluksia tulee miettiä edellytyksiä onnistumiselle. Avoin kommunikaatio ja Hälisen näkemys asian problematiikasta auttoivat väistämään töyssyt ja kuopat matkan varrella. Pocket OaSIS:n suunnittelu alkoi sovellukseen sopivien osien miettimisellä, ja sillä tavoin asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeet tulivat huomioitua jo alkumetreiltä lähtien.

– Ensimmäinen kysymys tulisi aina olla, mitä lisäarvoa sovellus tuo, mitä hyvin mobiiliin skaalautuva selainversio ei pysty tuomaan? Meillä se oli tuo läsnäolojenseuranta. Suunnitteluvaiheessa muutenkin toistui paljon tuo ’mitä lisäarvoa tämä tuo’ -kysymys. Sovellukset pitää myös suunnitella peukalolle, yksinkertainen käyttöliittymä helpottaa toimintojen käyttöä ja juuri se helppous pitäisi olla erona selainversioon. Asiakkaana arvostin myös sitä, että eri versiot oli jatkuvasti näytillä koko projektin ajan. Visuaalisista malleista oli helppo sanoa mikä toimii ja mikä ei.

– Pocket OaSIS:sta käytetään ensisijaisesti läsnäolojen seurantaan, jonka lisäksi sovelluksesta löytyy myös viestit, hälytykset, Miles-seuranta ja -kauppa. Läsnäolojen seuranta päätettiin toteuttaa tiheään vaihtuvalla QR-koodilla, jonka opiskelijat lukevat kirjautuneena omaan sovellukseensa. Sisällön jälkeen suunnittelimme menu-rakenteen, ja Markus rakensi sovitut toiminnot ja yhdisti ne OaSIS:n työpöytäversioon. Lopuksi viilattiin värejä ja visuaalisia elementtejä ja huolehdittiin, että siirtymät eri sivuille näyttävät sulavilta.

Asiakasarvoa lisäävä mobiilisovellus

Pocket OaSIS -applikaatiosta on ollut iloa ja hyötyä monellakin tapaa. HELBUSissa on päästy eroon läsnäololistoista, ja opiskelijoista on tullut aktiivisempia Miles-pisteiden suhteen. ”Erityisesti hienoa on, kun opiskelijat voivat ryhtyä käyttämään pisteitä heti”, toteaa Saara. Yhteistyö HELBUSin ja Hälisen välillä sujui projektin aikana hyvin ja uusia oivalluksia syntyi matkan varrella.

– Markuksella oli aina malttia selittää tekniset asiat ja ne keskustelut auttoivat löytämään ratkaisuja, joita kumpikaan osapuoli ei olisi varmasti itse keksinyt. Keksittiin ’megapäivät’ puolessa välissä projektia. Näiden päivien aikana Markus oli meidän käytössä kokonaisen työpäivän ja näin saatiin asioita eteenpäin ehkä tehokkaammin kuin pallottelemalla pelkkiä sähköposteja.

Tammi Digitalin ja HELBUSin yhteistyö jatkuu mobiilisovelluksen ylläpitona ja varmasti tulevaisuudessa myös sen jatkokehityksenä.

Pocket OaSIS -mobiilisovellus

 

Marika Mesimäki
Marika Mesimäki
19.10.2018
Muuta kiinnostavaa
blogista

Tilaa blogimme sähköpostiisi