Miten tehdään hyvä verkkosivuprojekti?

Toimivat verkkosivut ovat yrityksen imago, myyntihenkilö, asiakaspalvelu, tuotevalikoima ja/tai verkkokauppa, puhelinluettelo, palvelukuvaus ja yhteydenottokanava, kaikki samassa paketissa. Lyhyesti, verkkosivu on yrityksen digitaalinen läsnäolo. Verkkosivuston ostaminen saattaa tuntua hankalalta digikehityksen harppoessa eteenpäin. Kokosimme lyhyen kuvauksen Tammi Digitalin toteuttaman verkkosivuprojektin etenemisestä ja työnkulusta helpottamaan tuskaa.

Liian paljon sekalaisia termejä! Cms, https, sertifikaatti… Ja vielä enemmän sekalaisia toimijoita!

Www-sivuprojektin osto muistuttaa monessa mielessä autokauppaa. Kaikki tarjotut vaihtoehdot ovat toinen toistaan parempia (ja kalliimpia) mutta kaupat tehtyäsi, et ole ihan varma, tuliko ostettua sika, pantteri vai lammas säkissä. Liian usein moni projekti myydään Mersun hinnalla mutta lopputulos on jossain Ladan ja vanhan Renaultin välimaastossa.

Tammi Digital haluaa erottua tästä joukosta omaperäisenä toimijana. Emme myy verkkosivuja perustuen koodirivien määrään tai henkilötyöpäiviin, me myymme ratkaisuja. Asiakas määritelköön onko ratkaisu Tesla, Audi, ketterä japanilainen vai jotain siltä väliltä.

Jokaisella palvelulla on oma strategia ja elinkaari, niin myös verkkosivulla. Tahtotila on monesti, että verkkosivut suunnitellaan uudistumaan jatkuvalla syötöllä. Tähän päästään aktiivisella sisällöntuotannolla sekä verkkopalveluiden määrätietoisella kehittämisellä, jolloin ostaja ei tee viiden vuoden välein uutta investointia vaan maksaa sivuston sisällöntuotannosta, digikehityksestä sekä ylläpidosta ”as a service” tyyppisesti. Näin päästään tilanteeseen, jossa verkkosivu toimii myynnin tukitoimena sekä aktiivisessa roolissa sille määrätyistä tehtävistä. Kun nämä komponentit ovat kohdallaan, sivun kävijät konvertoituvat yrityksen kassavirraksi tavalla tai toisella.

Yrityksellä on strategia ja tavoitteet reaalimaailman myynnille, miksi ei siis myös digimaailmalle?

Kun strategia ja tavoitteet ovat selvillä, niiden saavuttamiseksi on useita työkaluja ja mittareita. Tammi Digitalin tehtävä on löytää oikeat työkalut ja mittarit, jotta tavoitteisiin päästään.

Tammi Digital on uutena toimijana onnekkaassa asemassa, saamme kehittää oman prosessimme vastaamaan parhaiten asiakasyrityksen digitaalisia tarpeita.

Lähtötilanne – ”Jotain tarttis tehdä”

Yrityksellä on imago ja tunnettuus asiakaskunnalle. Tehtävämme on siis luoda tästä kuvasta digitaalinen vastine. Sivun tulee siis olla yhtä yrityksen brändin kanssa niin visuaalisesti kuin arvopohjaisesti.

Seuraavaksi on syytä pohtia, miten yrityksen palvelu tai tuotevalikoima näkyy verkkosivuilla. Onko sivuilla kenties verkkokauppa vai halutaanko sivujen kautta kontakteja ja liidejä? Mitä tavoitteita verkkosivun myynnin ja konversion eteen asetetaan ja miten edistystä mitataan?

Kartoitus – ”Mitä tehdään?”

Tammi Digital tarjoaa asiantuntevaa apua verkkosivujen tarvekartoitukseen. Etsimme yhdessä parhaita ratkaisuja ja työkaluja, jotka vastaavat parhaiten lähtötilanteen määrityksiä.

Teknisen toteutuksen lisäksi, on syytä miettiä myös sisällöntuotantoa. Onko yrityksellä riittävästi tekstisisältöä? Mikä on verkkosivujen tone of voice? Tarvitseeko kuva ja videomateriaali päivitystä tai täydennystä? Tammi Digitalin sisaryhtiö Oakhill tarjoaa sisällöntuotannon- ja markkinoinnin palvelut kattavasti sekä toimii välittömässä yhteistyössä teknisen toteutuksen kanssa.

Näistä palikoista alkaa pikkuhiljaa muodostua kokonaisuus, jolla määrittelemäsi digitavoite saavutetaan.

Emme pysty näkemään tulevaisuuteen mutta voimme ennustaa. Miten valmistaudumme tuleviin ominaisuuksiin, palveluihin tai järjestelmiin?

Määrittely – ”Miten tehdään?”

Kartoituksessa suunniteltuihin tavoitteisiin voidaan päästä useaa eri reittiä. On kuitenkin syytä harkita hieman, missä järjestyksessä ja millä tekniikalla palapeli kasataan. Tammi Digitalin toimintaa ohjaa tarkka määrittely.

Emme tee mitään hosuen vaan tutkimalla ja tutustumalla. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa on määrittelyvaiheen tärkeimpiä elementtejä. Meillä on aito halu löytää parhaat työkalut asiakkaamme liiketoiminnan kasvattamiseen.

”Laitetaanko tuo nappi tuohon ja näyttääkö se hyvältä?”. Sivun loppukäyttäjä ei ole tehtaanjohtaja, insinööri tai jonglööri, vaan ihminen. Siksi suunnittelemme käytettävyyden ja visuaalisuuden ihmisen käytettäväksi, millä päätelaitteella tahansa.

Tässä vaiheessa viimeistään, on syytä myös miettiä aikataulua. Koska pitäisi olla valmista? Onko aikataulu realistinen ja strategisesti oikea?

Toteutus – ”Nyt tehdään!”

Toteutusvaihe on työtä parhaimmillaan! Projekti on täydessä käynnissä ja toteutus tapahtuu määritellyillä työkaluilla määritellyssä aikataulussa. Projektinhallinta on myös osa onnistunutta lopputulosta. Projektin aikana syntyvä dokumentaatio ja tiedostot löytyvät yhdestä paikasta, samoin kuin vuoropuhelu asiakkaan kanssa.

Asiakas on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kehitystiimimme kanssa sekä seuraa projektin etenemistä reaaliaikaisesti kehitysympäristössämme. Voimme vielä tehdä pieniä viilauksia määritelmiin mutta valmista kohti mennään päivä päivältä.

Sisällöntuotanto on myös täydessä vauhdissa ja uudet verkkosivut vaativat uutta sisältöä. Vanhojen sisältöjen kopioiminen ja vieminen uusille sivuille ei yleensä saa aikaiseksi toivottua ratkaisua. Tähän kannattaa panostaa, koska niiden sisältöjen takia siellä sivustolla vietetään aikaa.

Testaus – ”Se toimii sittenkin!”

Kun kehitysprosessi lähestyy loppuaan, on syytä katsoa vähän kauempaa, mitä tuli tehtyä. Testataan käytännössä toteutuksia. Tätäkö haluttiin? Toimiiko tämä käytännössä?

Toimiiko sivut kaikilla alustoilla?

Viimeisen testauksen ja käyttäjäpalautteen antaa tilaaja itse.

Julkaisu – ”Hei maailma!”

Julkaisupäivä on aina juhlapäivä! Julkaisu kannattaa myös ajoittaa strategisesti oikein. On myös tärkeää, että sivusto suorittaa jokaisella osa-alueella alkaen ensimmäisestä päivästä. Mittaus alkaa myös tästä. Minkälainen alkuimpakti? Saavuttiko julkaisu tavoitteensa? Mitä tietoa on katsottu? Kauanko sivuilla on viihdytty? Nämä kaikki ja monta muuta mittaria kertovat siitä, miten sivustosi suorittaa sille määritellyn tehtävän. Tästä oikeastaan kaikki vasta alkaa.

Jatkokehitys ja ylläpito – ”To the space and beyond!”

Kun julkaisu on saatu maaliin, on jatkokehityksen aika. Mielenkiintoinen sivusto päivittyy ja elää jatkuvassa muutoksessa. Myyntitoimia mitataan ja tehostetaan, kokeillaan ja korjataan. Lisäksi sisältöä freesataan ja tuotetaan lisää. Sosiaalisen median hyödyntämisellä houkutellaan potentiaalisia ostajia vierailemaan sivuilla ja tutustumaan heitä kiinnostavaan sisältöön.

Verkkosivujen markkinointi ja ostettu näkyvyys tuovat myös profiloituneita kuluttajia. Autamme uusasiakashankinnan digitaalisissa kanavissa sekä taktisissa toimissa.

Teknisen toimivuuden kannalta, ajantasainen ja pro-aktiivinen sivuston ylläpito on avainasemassa.

Ylläpitoon kuuluu tietoturva- ja ohjelmistopäivitykset, bugikorjaukset sekä uusien ominaisuuksien valmistelu.

Tammi Digital tekee jatkuvaa kartoitusta teknologian ja tuotekehityksen saralla, kuinka asiakkaamme sekä me itse pysymme digitalisaation aallonharjalla? Pyrimme ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja tekemään ehdotuksia, mikäli jokin uusi juttu tai tekniikka olisi omiaan tukemaan asiakkaamme liiketoimintaa.

Loppusanat

Paljon kysymyksiä mutta toivon mukaan paljon enemmän vastauksia. Osana Tammi Digitalin toimintamallia on avoimuus, joten oman prosessin avaaminen onkin luonteva keino helpottaa ostajan asemaa. Tarkemmin ajateltuna, kyse ei ole monimutkaisesta prosessista. Hyvin määritelty sivusto vastaa asiakkaamme tarpeeseen ja luo pohjan hyvälle toteutukselle. Hyvin toteutettu sivusto on toimintavarma ja käyttäjäystävällinen, selkeä kokonaisuus. Hyvin ylläpidetty ja sisältönsä puolesta kehittyvä sivusto on vaivaton ja kustannustehokas ratkaisu.

Annamme sinun keskittyä siihen, mikä on yrityksesi ydinbisnestä. Me keskitymme omaamme.

Blogin on kirjoittanut Tammi Digitalissa vuoden alussa aloittanut verkkosivuspelialistimme Teemu Lahtinen.

 

Marika Mesimäki
Marika Mesimäki
20.1.2019
Muuta kiinnostavaa
blogista

Tilaa blogimme sähköpostiisi