Case: Uudet verkkosivut tukeman kokonaisvaltaista markkinointikonseptin uudistusta

Toimivia AV-ratkaisuja helposti ylläpidettynä ja kustannustehokkaana kokonaispalveluna tarjoava DESK otti yhteyttä Oakhilliin kesällä 2018 ja pyysi tarjousta markkinoinnin ja tuotteistamisen kehittämisestä.

Sähköisen verkkokyselyn ja laajan DESKin verkkomateriaalien tutustumisen ja kilpailijoiden kartoittamisen avulla lähdimme hahmottamaan yrityksen silloista tilannetta. Kesäkuussa teimme sähköisen kyselyn yrityksen avainhenkilöille ja elokuussa järjestimme työpajan, jossa tuotteistimme yrityksen kaikki palvelut, kiteytimme markkinoinnin ydinviestit ja teimme markkinointisuunnitelman.

Markkinointisuunnitelmassa ehdotimme, että yrityksen visuaalinen ilme ja verkkosivut uudistettaisiin täysin, jotta uusi palvelutarjonta saisi tarvitsemaansa näkyvyyttä. Tällöin mukaan projektiin otettiin myös Oakhillin viestinnän asiantuntija Saara Harju. Hänen vankalla kokemuksellaan pystyttiin kiteyttämään DESKin yritystarinaa. Samaan aikaan aloitettiin verkkosivuprojekti, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi Oakhillin tytäryhtiö Tammi Digital. Visuaalinen ilme tilattiin mainostoimisto Ampersand Designilta.

Vanhojen verkkosivujen haasteena oli, että ne antoivat asiakkaalle kuvan yrityksestä enemmän laitemyyjänä kuin kokonaisvaltaisempia palveluratkaisuja neuvottelutiloihin myyvänä asiantuntijayrityksenä.

Oakhillin ehdotuksen mukaisesti verkkosivuja lähdettiin kehittämään myynnillisempään suuntaa, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten uudet palvelut esiteltiin sivustolla. Järjestimme myös asiakkaan kanssa yhteistyössä kuvauspäivän, jotta saimme markkinointia varten uutta ilmettä ilmentävää kuvamaailmaa.

Alkusyksyn workshopissa oli tarkkaan määritelty kohderyhmät ja heille suunnatut ydinviestit, joiden avulla pystyttiin rakentamaan palvelukonseptia, joka palvelisi kyseistä ryhmää. Sivustolle luotiin raikas visuaalinen ilme, johon rakennettiin kohderyhmälle suunnattu selkeä viesti, jonka avulla pystyttiin yksinkertaisesti viestimään, mitä palveluita DESK tarjoaa.

Sosiaalinen media on tänä päivänä tärkeässä roolissa yritysten kasvussa. Sen vuoksi myös DESKin markkinointia lähdettiin viemään sen avulla eteenpäin. Yrityksellä on käytössään Facebook, mutta sen päivittämiset olivat jääneet hieman menneisyyteen. Niitä lähdettiin aktivoimaan, jotta saatiin myös tuon kanavan markkinointia nostettua. Jotta se saavuttaisi suuremman yleisön, oli mukaan otettava maksettua markkinointia. Toisena mediana oli käytössä Twitter, mutta se oltiin avattu vuosia sitten ja jätetty päivittämättä, joten sen tiputettiin pois. Tilalle nostettiin LinkedIn, jonka arvo on viime vuosina noussut huimasti ammatillisen sosiaalisen median kanavana. Tuon kanavan avulla moni yritys oli nostanut B2B-markkinointiaan. LinkedIn toimii nykyään loistavana keinona, jolla yritykset rakentavat kontakteja toisiinsa ja sen avulla saavat kaupankäyntiä luotua toistensa välillä.

Case-esimerkit ovat loistava keino, jolla saa käytännön esimerkeillä kerrottua asiakkaille, mitä ollaan aikaisemmin todella tehty ja miten se on toteutunut. Uudelle verkkosivustolle tuotiin myös tätä ajattelua.

Sivusto lanseerattiin tammikuun alussa 2019.

 

DESKin toimitusjohtaja Lars Furuholm kommentoi yhteistyötä: ”Marikan Oakhillin ja Tammi Digitalin kanssa oli alusta alkaen helppo tehdä yhteistyötä ja hän pääsi nopeasti sisään yrityksemme liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden ytimeen. Olemme olleet tyytyväisiä tehtyihin uudistuksiin ja olemme saaneet asiakkailtamme paljon positiivista palautetta uudesta tavastamme viestiä ja uusista verkkosivuistamme.”

Tiiviin yhteistyön ja ammatillisten työkalujen voimin saatiin verkkosivusto ja sen markkinointi nostettua seuraavalle tasolle ja asiakkaille selkeämpi kuvaus yrityksen palveluista. Oakhill jatkaa edelleen yhteistyötä DESKin kanssa vuokramarkkinointipäällikköpalvelun kautta ja toteuttaa yritykselle markkinointiviestintäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Tässä casessa oli huomioitavaa asiakkaan sitoutuminen projektiin heti alusta alkaen ja huolellinen pohjatyö työpajan ja ennakkokysymysten avulla. Se helpotti ja nopeutti projektin muiden osa-alueiden tekemistä.

Avatar
admin
14.3.2019
Muuta kiinnostavaa
blogista

Tilaa blogimme sähköpostiisi