Ylläpito Case: KOKO Lahti Oy ja Lahti Events

Ylläpitopalvelu helpottaa verkkosivujen hallintaa

Verkkosivujen ylläpito on tärkeä osa sivujen tai verkkopalvelun elinkaarta. Päivitykset ja tietoturva ovat päivittäin ylläpidettäviä asioita aktiivisen sisällöntuotannon lisäksi. Hyvin ylläpidetyt verkkosivut suorittavat parhaiten niille määrättyä tehtävää eli näkyvyyttä digitaalisessa maailmassa.

Yksi ylläpitoasiakkaistamme on Lahden Kaupungin tapahtumayhtiö KOKO Lahti Oy ja tytäryhtiö Lahti Events.

Yhteistyö Tammi Digitalin kanssa on helpottanut merkittävästi verkkosivujen ylläpitoa ja niiden kehittämistä. Sujuvat työkalut, toimivat prosessit, oma yhteyshenkilö ja nopea vasteaika ovat asiakkaan näkökulmasta ne tärkeimmät asiat. Nämä toteutuvat TammiDigitalin kanssa.” – Kertoo KOKO Lahti Oy:n markkinointisuunnittelija Maria Ansas.

Lahti Eventsin järjestämiin tapahtumiin kuuluu myös lahtelaisten talviurheilutapahtumien kiistaton kuningas, Salpausselän kisat. Kisojen verkkosivu uusittiin kesällä 2019 ja toteutuksesta vastasi Tammi Digital. Sivuilla toteutettiin ulkoasun facelift ja sisällön siirto vanhasta Drupal -julkaisujärjestelmästä uuteen WordPress -julkaisujärjestelmään, jolla lisätään joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä Salpausselän kisojen kiireiselle toteuttajatiimille.

”Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä, kun tulevaisuudessa lähdemme kehittämään sivustoa. On kiinnostavaa nähdä mitä uusia ideoita syntyy ja mitä teknisiä ratkaisuja voimme lähteä toteuttamaan, jotta verkkosivumme palvelisi kohderyhmää vieläkin paremmin, mutta myös markkinointi ja myynti hyötyisi entistä tehokkaammin sivustolta kerättävästä datasta.” – jatkaa Ansas.

Kustannussäästöjä ja helppokäyttöisyyttä

Ylläpidolla tarkoitetaan sivuston huoltoa ja toimintakunnosta vastaamista. Tammi Digitalin ylläpito käsittää eri laajuisia paketteja erilaisille sivustoille riippuen vaatimustasosta. Lähtökohtaisesti ylläpidettävillä sivuilla on aina viimeisimmät päivitykset julkaisujärjestelmän ytimeen, lisäosiin sekä tietoturvaan sekä vasteaika, jossa vikoihin ja virheisiin reagoidaan. Sujuvasti hoidettu ylläpito ei aiheuta sivuille käyttökatkoja tai virhetilanteita, jotka estävät sivun käytön. Lisäksi Tammi Digital raportoi kuukausittain tehdyistä ylläpitotoimista sekä antaa vinkkejä ja parannusehdotuksia esimerkiksi sisällön hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Mikäli sivustolla on enemmän ylläpitoa vaativia ominaisuuksia kuten järjestelmiä, Tammi Digitalilta voidaan varata resursseja näiden ylläpitämiseen.

”Ylläpidon hyödyt näkyvät resurssien käytössä. Sivuston ylläpito on vaivatonta, saamme siitä säännöllisesti selkeät raportit ja pääsemme itse tekemään sisältöön liittyvät yksinkertaiset muokkaukset uuden julkaisujärjestelmän ansiosta. Tämä tuo suoraa kustannussäästöä.” – kertoo Ansas.

 

Tutustu Tammi Ylläpito -palveluun täällä. 

Avatar
admin
20.9.2019
Muuta kiinnostavaa
blogista

Tilaa blogimme sähköpostiisi