Yhdistävä tekijä – toimivaan lopputulokseen päästään vahvalla yhteistyöllä

Holvia yhdistää parhaat konepajapalvelut asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Holvia on syntynyt näkemyksestä, kokemuksesta ja aidosta halusta auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa. Perinteisen konepajan sijaan yritys toimii ns. hybridimallilla, jossa yhdistetään asiakkaat heille parhaiten sopiviin konepajapalveluihin – asiantuntevasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Mutta miten tähän päädyttiin?

Lähtötilanne

Alussa oli vain valtava määrä osaamista, vahva liikeidea ja y-tunnus. Holvia Groupin toimitusjohtaja Juha Soini otti yhteyttä Tammi Digitaliin ja pyysi tarjousta verkkosivuille. Heti ensimmäisessä tapaamisessa todettiin, että halutun lopputuloksen saavuttaminen vaatisi enemmän lihaa luiden ympärille.

”Lähtötilanteessa yritykselle piti luoda verkkosivujen lisäksi yleinen ilme ja ulkoasu. Toiveena oli dynaamiset ja modernit sivut, joista yhtiön tuotteet ja osaaminen tulevat selkeästi esille”, kertoo Soini projektin lähtötilanteesta.

Tammi Digital tarjosi yhdessä Oakhillin kanssa toteutukselle kokonaisvaltaisen paketin, joka kattoi niin yritysilmeen, sivuston teknisen toteutuksen kuin sisällöntuotannon.

Ratkaisut

Liikkeelle lähdettiin Oakhillin vetämällä työpajalla, jossa hyödynnettiin palvelumuotoilun keinoja. Työpajan pohjatyönä Holvia Groupin perustajat olivat vastanneet sähköiseen ennakkokyselyyn ja Oakhill oli toteuttanut kevyen kilpailija-analyysin.

Työpajan tulosten pohjalta määriteltiin tarkemmin Holvia Groupin liiketoiminnan konsepti, tuotteet ja palvelut, kohderyhmät ja ostajapersoonat. Näiden pohjalta saatiin luotua tavoitteet tuleville verkkosivuille. Samalla muodostui uuden yrityksen ilme, logo, visuaalisuus, tapa olla ja puhua – yrityksen brändi, jota haluttiin lähteä viemään eteenpäin.

Käyttäjäystävällinen ja monipuolinen sivusto

Tammi Digital pääsi työpajan avulla toteuttamaan sivustosta ratalankamallin, jonka hyväksymisen jälkeen sivustoa päästiin teknisesti toteuttamaan. Sivusto rakennettiin WordPress -julkaisujärjestelmälle hyödyntäen WordPressin omaa Gutenberg-sisältöeditoria, jolloin sivusto rakentuu erilaisten lohkojen (blocks) avulla. Gutenberg tarjoaa todella monipuolisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän, jonka sivustoa on helppo päivittää ja ylläpitää.  

”Moderni tapa ajatella asioita oli positiivinen asia. Hyvät kuvavalinnat olivat plussaa”, Soini sanoo.

Oakhill vastasi tiiminsä kanssa sivuston sisällöistä. Viestinnän asiantuntija Heidi Puusa tuotti sivuston tekstisisällöt ja Pipsa Stenlund kuvasi sekä henkilökunnan että kuvituskuvat sivustolle. Uuden liiketoiminnan ja yrityksen näkyvyys on äärettömän tärkeää. Hakukoneystävällisyys on huomioitu sivustolla rakenteessa ja sisällöissä sekä sivujen metakuvauksissa.

Tammi Digital vastaa Tammi Ylläpito -palvelulla Holvian sivujen turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Tulokset

”Palaverit pysyivät hyvin aikataulussa ja ne johdettiin hyvin. Projekti pysyi hyvin aikataulussa ja sivut sekä muu materiaali vastasivat odotuksia, joten tällä perusteella voin suositella Oakhillia ja Tammea”, summaa Soini projektin lopputuloksen.

”Vahvalla yhteistyöllä ja osaamisella rakennetaan kilpailukykyisiä yrityksiä.” Tämä Holvia Groupin myyntijohtaja Antti Suikkasen motto toteutui täysin tässä projektissa. Alusta asti vahvalla Holvian, Oakhillin ja Tammi Digitalin yhteistyöllä rakentui, ei vain pelkkä yrityksen verkkosivu, vaan yrityksen brändi, joka elää ja hengittää omaa tarinaansa niin verkossa kuin yrityksen toimitiloissa Hollolassa, Salpakankaan yritysalueella.

kuvassa Holvia Groupin johtoryhmä
Holvia Groupin avainhenkilöt: Kimmo Tolonen, Antti Suikkanen, Timo Syväjärvi ja Juha Soini.

Tutustu tarkemmin

Holvia Group
Juha Soini
Toimitusjohtaja
juha.soini@holvia.fi

Oakhill Oy 
Marika Mesimäki
Toimitusjohtaja
marika.mesimaki@oakhill.fi

Tammi Digital Oy
Manu Mesimäki
Hallituksen puheenjohtaja 
manu.mesimaki@oakhill.fi

noora.kivilahti@tammidigital.fi
26.5.2021

Tilaa blogimme sähköpostiisi