Tammi Digital toteuttaa Keudan uuden verkkosivuston

Keuda on Keski-Uudenmaan johtava nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa koulutusta kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla 10 eri toimipisteessä. Keuda tarjoaa räätälöityä koulutusta myös yrityksille ja yhteisöille.

”Keudan verkkosivun uudistaminen on ollut esille useaan kertaan useamman vuoden aikana. Koimme, että nykyinen alusta ja sivusto eivät enää palvelleet niin kuin halusimme eli olivat ns. tulleet jo tiensä päähän. Kaipasimme uudempaa, joustavampaa ratkaisua. Saavutettavuusdirektiivin myötä oli helppoa tehdä lopullinen ratkaisu uudistaa koko sivusto”, kertoo Keudalta verkkosivu-uudistuksen projektipäällikkö, markkinointikoordinaattori Minna Ruusunen.

Keuda kilpailutti mahdolliset palveluntarjoajat uuden verkkosivuston teknisen toteutukseen ja tekijäksi valikoitui Tammi Digital Oy.

”Meillä on vahva näkemys millaiset sivut haluamme, ja Tammelta odotamme tietenkin näiden ajatusten tuomista konkreettisiksi, näkyviksi ja yleisöä palveleviksi”, Ruusunen kuvaa Keudan odotuksia yhteistyölle.

Käyttäjäystävällisyys on tärkeää myös ylläpitäjän roolissa

Uudesta sivustosta halutaan käyttäjäystävällinen niin sivukävijöille kuin sivustoa päivittäville henkilöille. Laaja sivustokokonaisuus ei tule olemaan vain yhden tiimin käsissä, vaan sivustoa tullaan päivittämään useissa eri toimipisteissä useamman eri henkilön toimesta. Markkinoinnilla ja viestinnällä, yrityspalveluilla ja koulutuksista vastaavilla on erilaisia tarpeita sivuston päivittämisen suhteen.

Tammi Digital kartoittaa ja tarkentaa työpajassa palvelumuotoilun keinoin erilaiset sivuston ylläpitäjien käyttötapaukset sekä testaa esimerkkisivuston avulla valmiin visuaalisuuden toimivuuden.

”Uusimme hiljattain Tammi Digitalilla strategiamme, jonka tärkeinä teemoina korostuu entistä asiakaskeskeisempi tapa toimia. Perinteisesti asiakaskeskeisyys on verkkopalveluissa suunnannut katseet lähes yksinomaan siihen osaan sivustoa, joka näkyy julkisesti. Nostamalla toiminnan keskiöön myös verkkopalveluiden ylläpitäjät sekä sivuston päivityksen helppouden, syntyy täysin uudenlaisia innovaatioita, joiden uskomme hyödyttävän myös Keudan sivuston lukuisia käyttäjiä”, kertoo Manu Mesimäki Tammi Digitalista.

”Keskeisimmät tavoitteemme ovat, että tieto löytyisi helpommin, ja että Keuda näyttäytyisi innostavana opiskelupaikkana, haluttuna työpaikkana ja ketteränä kumppanina. Haluamme myös tuoda sivuillemme verkkokauppamaisuutta ja pyrkiä siihen, että sivustolla vierailija pääsisi kolmella klikkauksella etsimänsä tiedon äärelle”, summaa Ruusunen projektin tavoitteet Keudan näkökulmasta.

Uusi sivusto julkaistaan syksyllä 2021.

Lisätietoja:

Keuda
Minna Ruusunen
minna.ruusunen@keuda.fi

Tammi Digital / Oakhill Group
Manu Mesimäki
manu.mesimaki@oakhill.fi

noora.kivilahti@tammidigital.fi
2.6.2021

Tilaa blogimme sähköpostiisi