KOKO Lahdelle vastuullisuus on tekoja

Think Further toteutti KOKO Lahden vastuullisuusohjelman

Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen yrityksen vastuullisuustoimet ja ohjelmaa on helppo hyödyntää tukemaan viestintää niin yhteistyökumppaneille, kävijöille kuin omalle henkilöstöllekin. KOKO Lahdelle henkilöstön hyvinvointi ja kävijöiden turvallisuus ovat kaiken toiminnan ytimessä, ja niitä halutaankin parantaa entisestään.

Lähtötilanne

KOKO Lahti on Lahden kaupungin omistama tapahtumayhtiö, joka kattaa ison osan kaupungin merkittävimmistä kulttuuritapahtumista ja tapahtumapaikoista. Yhtiön alueelle tuomat talous- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä, ja tapahtumissa vierailee vuosittain jopa 400 000 kävijää. Turvallisen kävijäkokemuksen takaaminen on yksi KOKO Lahden tärkeistä tavoitteista. Lisäksi palveluiden järjestäminen suurelle kävijämäärälle tuottaa ympäristövaikutuksia, joiden huomioiminen ja minimoiminen on myös tärkeää.

KOKO Lahti on jo tehnyt ison joukon toimia, joiden avulla henkilöstö- ja kävijäkokemuksia on parannettu ja toiminnan ympäristövaikutuksia pienennetty, mutta vastuullisuutta ei ole vielä yhteisesti kuvattu tai tavoitteellisesti kehitetty, eikä hyödynnetty yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa, joten yrityksen asiakkailla ja muilla sidosryhmillä ole varmaa tietoa yrityksen vastuullisuustoimenpiteistä tai niiden merkityksestä KOKO Lahden toiminnalle.

Tämän projektin tavoitteena olikin koota olemassa oleva yritysvastuusisältö yhdeksi dokumentiksi – KOKO Lahden vastuullisuusohjelmaksi. Vastuullisuusohjelman avulla KOKO Lahti vahvistaa asemaansa vastuullisena toimijana omalla toimialallaan ja parantaa mahdollisuuksiaan saada toimintaansa mukaan kiinnostavimmat yhteistyökumppanit ja osaavimmat työntekijät – myös tulevaisuudessa.

Lue koko referenssi täältä

Avainsanat:

think further oy , vastuullisuus , vastuullisuusohjelma

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Toimitusjohtaja Marika Mesimäki

Näin rakennat yritysmielikuvaa

Tammen emoyhtiön Oakhill Oy:n toimitusjohtaja Marika Mesimäki kiteyttää kirjoituksessaan miten yrityksen brändi muodostuu ja miten siihen voi vaikuttaa.

Lue lisää
Eye Tracking- ja Heatmap-tekniikat apuna verkkosivujen suunnittelussa

Ota kaikki hyöty irti käyttäjätestauksesta

Käytettävyystestaukset ovat osa Tammen palvelumuotoiluprosessia. Tutustu miten testaus tapahtuu käytännössä osana verkkopalvelun toteutusta.

Lue lisää

Mitä ylläpitopalvelu sisältää?

Verkkosivujen säännöllinen ylläpito koostuu useasta eri osa-alueesta. Tärkein asia kotisivujen suojaamisessa on tehdä julkaisujärjestelmään säännölliset päivitykset silloin kun järjestelmä niitä ehdottaa. Päivitysten tekeminen kannattaa ulkoistaa asiantuntevalle kumppanille, mikäli et ole täysin varma, miten päivitykset tai mahdolliset korjaukset tulee tehdä. Artikkelissa tutustumme säännöllisen teknisen ylläpidon merkitykseen ja selvitämme mitä mitä ylläpitopalvelun tulee sisältää.

Lue lisää