Palvelumuotoilulla asiakaslähtöisiä palveluita

Asiakaskokemuksella on merkittävä rooli tämän päivän liiketoiminnassa. Palvelumuotoilu tarjoaa loistavat työkalut asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen. Ymmärrys asiakkaiden tarpeista, toiveista ja haasteista on palvelumuotoilun ydin. Asiakasymmärrystä kerätään haastatteluilla ja kyselytutkimusten avulla. Arvokasta tietoa saadaan myös osallistamalla asiakas suunnitteluun.

Palvelumuotoilu auttaa yhdistämään liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen, jolloin voidaan suunnitella asiakkaita houkuttelevia sekä liiketoiminnan tavoitteita tukevia palveluja ja ratkaisuja.

Palvelumuotoilun menetelmät ovat arkea Tammi Digitalin kaikissa projekteissa

Palvelumuotoilun menetelmät ja työpajatyöskentely ovat arkea Tammi Digitalin kaikissa projekteissa

Palvelumuotoilu osana verkkosivuston suunnittelua

Palvelumuotoilu on tärkeä osa Tammen toimintaprosessia, kun aloitamme verkkosivu- tai verkkokauppaprojektin. Palvelumuotoiluvaiheessa tutustumme asiakkaan liiketoiminnan sekä loppuasiakkaan tarpeisiin, jotka muodostavat pohjan projektille. Näin saamme selville todelliset tavoitteet, joiden mukaan verkkosivut saadaan toteuttamaan määriteltyjä ja mitattavia tavoitteita.

Työpajat ovat hyvä ja tehokas tapa osallistaa yrityksen eri toimijoita ja valjastaa sisäinen tietotaito. Yhteiskehittäminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja asiakkaiden tarpeista.

Osallistamalla asiakasyrityksen sisältä eri toimijoita, saadaan paljon arvokasta tietoa loppuasiakkaiden tarpeista. Usein ongelmana on tiedon siiloutuminen, jolloin olemassa olevan tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä jää vajaaksi.

Tammessa palvelumuotoilu toimii pohjana onnistuneelle käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulle.

Eye Tracking- ja Heatmap-tekniikat apuna verkkosivujen suunnittelussa

Ota kaikki hyöty irti käyttäjätestauksesta

Käytettävyystestaukset ovat osa Tammen palvelumuotoiluprosessia. Tutustu miten testaus tapahtuu käytännössä osana verkkopalvelun toteutusta.

Lue artikkeli

Haluatko keskustella tarkemmin liiketoimintanne kehittämisestä? Ota yhteyttä

Henri-Ala-Röyskö-Toimitusjohtaja-Tammi-Digital

Henri Ala-Röyskö

Toimitusjohtaja

Asiakkuudet ja myynti

040 828 8914 Lähetä postia
Manu-Mesimäki-Yrittäjä-Tammi-Digital

Manu Mesimäki

Yrittäjä ja intohimoinen digitalisaation puolestapuhuja.

Asiakkuudet ja myynti

050 3881 000 Lähetä postia