Kansainvälinen koulutusviennin verkkokauppa Xamk:lle

UI/UX suunnittelua Oakhill Groupissa

Suomalaista koulutusvientiä

Edufication.com on verkkopalvelu, jonka taustalla on ammattimainen koulutustuotanto-organisaatio, joka yhdistää suomalaisten yliopistojen sekä muiden korkeakoulujen osaamisen vastaamaan opiskelijoiden, laitosten ja yritysten tarpeita.

Edufication.com -verkkopalvelu tarjoaa räätälöityjä ja nykyaikaisia ​​oppimisratkaisuja erilaisiin tarpeisiin yrityksille ja organisaatioille. Palvelu tarjoaa mm. perehdyttämisohjelmat, muutoshallinnan sekä osaamisen hallinnan ja kehittämisen.

”Tehdään tästä verkkokauppa, joka peittoaa kaikki globaalit EdTech-alan verkkokaupat!”

Näin alkoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n ja Edufication-organisaation projektipäällikkö Pekka Pulkkisen alustus projektin aloituspalverissa. Tammessa tartuimme innolla haasteeseen.

Verkkopalveluprojektin roolit

Tammi Digital Oy valittiin kesällä 2021 pidetyn julkisen kilpailutuksen voittajana projektin päävastuulliseksi toteuttajaksi.

Tammi vastasi projektin johtamisesta, palvelumuotoiluvaiheesta, teknisestä suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttöönotosta. Verkkopalvelun visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastasi Tammen emoyhtiö Oakhill Oy:n suunnittelutiimi.

Kuinka projekti vietiin läpi?

Julkisen hankinnan määräyksiä noudattavana asiakkaana Xamk asetti tiukat tekniset vaatimukset projektissa kehitettävän verkkopalvelun toiminnoille sekä aikataululle. Työ toteutettiin kiinteähintaisena projektina.

Projekti oli Tammelle poikkeuksellisen mittava ja pitkäkestoinen.  Projekti toteutettiin noudattaen Tammen hyväksi havaittua prosessimallia, joka on perinteisen iteratiivisen vesiputousmallin ja ketterän kehittämisen kombinaatio.

Lähes seitsemän kuukautta kestänyt verkkopalveluprojekti hyväksyttiin ja julkaistiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2022.

Palvelumuotoilun menetelmin kaikki sidosryhmät osallistaen

Toteutus- ja käyttönottovaiheeseen osallistui parhaimmillaan yli 10 henkeä Tammen ja Oakhillin tiimeistä. Ketterästi yhdessä toimivat tekijät toimivat omissa asiantuntijarooleissaan kuten käyttöliittymäsuunnittelija, käytettävyys- ja saavutettavuusasiantuntija, graafikko, testaaja sekä luonnollisesti ohjelmistokehittäjät.

Palvelumuotoilu on päivittäinen tapa työskennellä

”Olemme sisäisesti nimenneet projektin ensimmäisen vaiheen palvelumuotoiluvaiheeksi. Käytännössä palvelumuotoilun menetelmät ovat meillä läsnä koko projektin elinkaaren ajan.
Tammi on erikoistunut verkkosivujen kehittämiseen, joka ei tarkoita vain koodaamista.

Ennen kaikkea olemme asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäjiä, koska toteuttamillamme verkkosivuilla tavoitellaan aina muutosta parempaan, mahdollistamaan asiakkaalle jotain uutta. Palvelumuotoilu on Tammella päivittäinen tapa työskennellä, osallistaa ja yhteiskehittää tuotteita ja palveluita.

Edufication-projekti oli aivan huikea projekti, jossa pääsimme todella näyttämään osaamisemme ja tekemään loistavaa yhteistyötä koko Oakhill Groupin tiimin kesken.”

Laura Kemppi, Palvelumuotoilija, Tammi Digital Oy

1. Työpaja- eli Service Design -vaihe

Projekti käynnistyi kattavalla, kaikki sidosryhmät ja ostajaryhmät osallistavalla työpajavaiheella. Vaihe toteutettiin korona-ajalle tyypillisesti etä- ja osittain läsnäpalavereina. Tammen palvelumuotoilutiimin fasilitoimalla työvaiheella oli keskeinen merkitys onnistuneeseen lopputuloksen ja se kiteytti tarjouspyynnön vaatimukset lopulliseksi ratkaisuksi.

2. Käyttöliittymä- eli UI/UX -vaihe

Käyttöliittymän suunnitteluvaihe jakautuu julkisen ja ylläpidon käyttöliittymän muotoiluun.

Tämä vaihe käynnistyi sivuston sivupohjien rakennesuunnittelulla, jonka tuloksena syntyy niin kutsuttu rautalankamalli.

Rautalankamalli täydentyi sivuston visuaalisella ilmeellä, jonka suunnittelusta vastasi emoyhtiömme Oakhill Oy. Visuaalinen ilme pitää sisällään sivuston kaikkien näkyvien elementtien ulkoasun ja värimaailman suunnittelun.

3. Proto ja käyttäjätestaus

Tammen kehitysprosessin mukaisesti kaikissa isoissa projekteissa sivuston kaikki keskeiset toiminnot ja näkymät koostetaan prototyyppiin, joka visuaalisesti vastaa sivuston lopullista kokonaisuutta.

Proton avulla tehdään käyttäjätestaus ja varmistetaan, että toteutusvaiheessa syntyy halutun lopputuloksen mukainen kokonaisuus.

4. Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa aiempien vaiheiden muotoilu- ja suunnittelutyö kiteytyy verkkopalvelun tekniseksi toteutussuunnitelmaksi.

Tässä vaiheessa verkkopalvelu niin sanotusti koodattiin ja samalla luotiin integraatiot haluttuihin järjestelmiin sekä laadittiin projektiin kuuluvat dokumentit.

5. Julkaisu- eli käyttöönottovaihe

Kun sopimuksessa sovitun toiminnallisuuksien mukainen verkkopalvelu on hyväksytty, tapahtuu sen julkaisu.

Edufication.com -verkkopalvelu julkaistiin kahdessa vaiheessa. Soft launch -vaiheessa sivusto otettiin käyttöön ja toteutettiin domainohjaukset. Noin 14 päivän soft launch -vaiheen aikana korjattiin havaitut epäkohdat. Lopuksi toteutettiin varsinainen julkaisu, joka käynnisti myös verkkopalvelun markkinointikampanjat.

6. Tekninen ylläpito ja jatkuva kehittäminen

Tammi Ylläpito on verkkopalveluiden tekniseen ylläpitoon kehitetty palvelu. Sen puitteissa verkkopalvelut ovat aina teknisesti ajantasalla ja tietoturvallisia.

Jatkuvan kehittämisen mallissa laaditaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa jatkuvan kehittämisen roadmap, jonka puitteissa ratkaisua kehitetään jatkuvasti.

Tekniikka ja keskeiset toiminnot

Verkkopalvelu perustuu WordPress -julkaisujärjestelmään ja WooCommerce -verkkokauppa-alustaan, jotka räätälöitiin asiakkaan vaatimukset täyttäväksi verkkopalveluksi hyödyntäen Tammen omia Tammi Blocks -lohkoelementtejä ja asiakaskohtaisesti toteutettuja ratkaisuja.

Verkkopalvelun keskeiset toiminnot ovat:

  • Verkkokauppa organisaatioille ja kuluttajille
  • Monikielisyys ja kohdemarkkinoiden vaatimuksien mukaiset maakohtaiset maksutavat ja verokannan hallinta.
  • 100% digitaalinen asiointi mahdollistaen mikrokurssien maksaminen ja suorittamisen joko suoraan Edufication.com -verkkopalvelun omalla oppimisalustalla tai integroituna kolmannen osapuolen EdTech-alustaan.
  • Käyttäjäkohtainen dashboard
    • Käyttäjä näkee dashboardilla verkkopalvelun oman oppimisalustan kurssit, joihin käyttöoikeus.
    • Linkit ulkopuolisilla oppimisalustoilla (esim. Claned) tuotettaviin, Eduficationista ostettuihin kursseihin.
    • Digitaaliset sertifikaatit kurssien suorittamisesta.

Integraatiot
Verkkopalvelu tarjoaa kokonaisvaltaisen verkkokauppa- ja oppimisympäristön, joka integroitiin projektin aikana lisäksi EdTech-alan johtavan toimijan Clanedin monipuoliseen oppimisalustaan.

Verkkokauppa on integroitu Xamk:n käyttämään Visma Wintime -taloushallinon ohjelmistoon.

Saavutettavuus on keskeinen asia käyttöliittymäsuunittelussa

”Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet luoda palvelualusta, joka mahdollistaa yliopistojen ja muiden oppilaitosten, sekä yritysten välisen koulutusyhteistyön kehittämisen ja palveluiden kansainvälisen myynnin. Tammi Digital Oy teki meille erinomaisen tarjouksen ja on osoittanut olevansa ammattimainen kumppani, juuri sellainen kuin oli tavoitteenammekin löytää.”

Pekka Pulkkinen, projektipäällikkö, Edufication.com / Xamk

”Kun sain elokuussa 2021 tiedon yrityksemme valinnasta Edufication-projektin päävastuulliseksi toteuttajaksi, huusin kirjaimellisesti täyttä kurkkua.

Projekti oli Tammen sen hetkisen historian ylivoimaisesti suurin, mutta olimme tehneet paljon työtä kyvykkyytemme kasvattamiseksi ja tiesin, että meillä on valmius ottaa haaste vastaa ja onnistua. Olen erittäin ylpeä siitä miten ammattimaisesti meidän tiimi on toiminut tässä projektissa.”

Manu Mesimäki, yrittäjä, Oakhill Group

Avainsanat:

integraatio , ketterä kehittäminen , palvelumuotoilu , projektinhallinta , verkkokauppa , woocommerce , wordpress

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Tammen verkkopalveluprojektin hallinnan näkymä tietokoneen näytöllä

Merivaara ja Tammi Digital yhteistyöhön

Tammi Digital Oy ja Merivaara ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Merivaaralle kehitetään digitaalisen asioinnin alustaratkaisuun perustuva uusi merivaara.com verkkopalvelu.

Lue lisää
Vahvistusta Tammi Digital Oy:n hallitukseen vuodelle 2022

Tammen hallitukseen ja johtoon uusia ihmisiä

Saimme vuoden 2022 alkuun uusia ihmisiä hallitukseen ja johtoon. Tutustu uusiin vahvistuksiimme.

Lue lisää
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedu verkkosivut

Seinäjoen koulutus­kunta­yhtymä Sedu

Tammi Digital Oy valittiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun uuden verkkopalvelun toteuttajakumppaniksi marraskuussa 2021 järjestetyn julkisen kilpailutuksen perusteella. Kyseessä on mittava verkkosivu-uudistus, joka suunnitellaan palvelemaan viiden yksikön ja yli 10 000 vuosittaisen opiskelijan virtaa.

Lue lisää

Me autamme sinua, ota yhteyttä

Erkki-Ahonen-avainasiakaspaallikko

Erkki Ahonen

Avainasiakaspäällikkö

Asiakkuuksien hallinta ja uudet asiakkuudet

040 746 3263 Lähetä postia
Manu-Mesimäki-Yrittäjä-Tammi-Digital

Manu Mesimäki

Yrittäjä ja intohimoinen digitalisaation puolestapuhuja.

Asiakkuudet ja myynti

050 3881 000 Lähetä postia