Lounais-Suomen Jätehuollolle uusi verkkosivusto

Tammi Digitalilta Lounais-Suomen Jätehuollolle uusi verkkosivu

Mobiilia saavutettavuutta

Verkkopalveluiden käyttö muuttuu yhä enemmän tukemaan arjen jokapäiväisiä tarpeita ajasta ja paikasta riippumatta. Niinpä käyttötapaukseen liittyy usein tarve käyttää digitaalisia palveluita matkapuhelimella. Siksi kehitysprojektin yksi keskeisiä teemoja onkin mobile first – ajattelu, jossa verkkopalvelun toiminnot optimoidaan käytettäväksi matkapuhelimella, unohtamatta myöskään tietokonekäyttäjiä.

Julkisena toimijana LSJH:lla on EU:n Saavutettavuusdirektiivin myötä velvollisuus varmistaa verkkopalvelun digitaalinen saavutettavuus.

LSHJ toimii Turun ja 18 ympäristökunnan alueella

Digitaalinen saavutettavuus

”Olemme omassa palvelulupauksessamme sitoutuneet siihen, että kaikki kehittämämme sivustot täyttävät saavutettavuuskriteerit, sillä digitaalista saavutettavauutta tarvitsee jopa 15 % verkkopalveluiden käyttäjistä. Värisokeutta, heikkonäköisyyttä ja muita näkökykyyn liittyviä erityistarpeita on meillä kaikilla ikään katsomatta. Haluamme, että asiakkaidemme verkkopalvelut palvelevat mahdollisimman monia.” kertoo Tammen toimitusjohtaja ja yrittäjä Manu Mesimäki

Toimintaa maalla, merellä ja saaristossa

Yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä Ry:n kanssa

LSJH:n toimialue on laaja ja oman erityispiirteensä siihen tuo operointi saaristossa, jossa lajitteluasemia on Houtskarissa, Korppoossa ja Utössä.

Saariston romunkeräystä, talkoosäkkikeräystä ja venekeräystä tehdään Pidä Saaristo Siistinä ry:n keräyskalustolla tiivissä yhteistyössä.

Synonyymihakuun perustuva Jätteiden ABC

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy huolehtii omistajakuntiensa puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta.

Verkkosivuille kehitettävällä uudella synonyymihakuun perustuvalla Jätteiden ABC -hakukoneella asukkaat löytävät lajitteluohjeet kodin jätteille.
Jätteiden ABC on keskeinen osa jäteneuvonnan palvelukokonaisuutta, jonka päämääränä on lisätä asukkaiden lajitteluosaamista, kiertotaloustietoutta ja sen myötä jätteiden kierrätysastetta.

Lajitteluopastusta

Vuosittain jo 98% LSJH:n vastaanottamasta jätteestä hyödynnetään materiaalina ja energiana.

Verkkopalveluiden kehittäjäkumppani Lahdesta

Verkkopalvelun kehittämisestä järjestettiin julkinen kilpailutus kesällä 2022.  Tarjouskilpailuun osallistui 13 yritystä, joista Tammi Digital Oy valittiin verkkosivuston toteuttajaksi. Lisäksi Tammi vastaa Tammi Ylläpito -palvelun puitteistaa verkkosivuston teknisestä ylläpidosta ja tuottaa verkkosivuston käyttöpalvelun, Tammi Hosting -palvelun.

Kaikki edellytykset suotuisalle etenemiselle

”Tammi Digitalin tarjous antoi uskottavan ja luotettavan kuvan yhtiön osaamisesta ja kyvystä toteuttaa projekti asettamiemme vaatimusten mukaisesti. Etäyhteydellä pidetty tarjouksen esittelytapaaminen vielä vahvisti tätä mielikuvaa. Kun itse tarjous oli lisäksi hinnaltaan kilpailukykyinen, nousi Tammi lopulta tarjouskilpailun voittajaksi. Lähtöviiva on juuri ylitetty, eikä mikään viittaisi siihen, etteikö projektin suotuisalle etenemiselle olisi kaikki edellytykset.”, kommentoi LSJH:n viestintäpäällikkö Riku Näsänen

Projekti etenee vaiheittain kohti julkaisua

Tammen projektimallin mukaisesti verkkopalveluiden kehitys jakautuu neljään päävaiheeseen, joista ensimmäisenä on palvelumuotoilun menetelmiin perustuva Perussuunnitteluvaihe. Tämän vaiheen jälkeen projekti etenee käyttöliittymäsuunnitteluun ja verkkopalvelun prototyypillä tehtävään käyttäjätestaukseen. Vasta kun käyttäjätestaukset ovat onnistuneesti läpäisty, edetään toteutusvaiheeseen ja talvella 2023 uuden verkkopalvelun käyttöönottoon.

Palvelumuotoilu osana ketterää kehittämistä
Verkkosivuprojekti jakautuu vaiheisiin

Kysy lisätietoja projektista

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Riku Näsänen
riku.nasanen@lsjh.fi

Tammi Digital Oy
Manu Mesimäki
manu.mesimaki@oakhill.fi

 

Tutustu muihin referensseihimme

Entopille uusi verkkosivusto

Entop uudisti yritysilmeen ja verkkopalvelunsa yhdessä Oakhill Groupin kanssa. Tutustu projektin tavoitteisiin, vaiheisiin ja lopputulokseen.

Lue lisää

Merivaara ja Tammi Digital yhteistyöhön

Tammi Digital Oy ja Merivaara ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Merivaaralle kehitetään digitaalisen asioinnin alustaratkaisuun perustuva uusi merivaara.com verkkopalvelu.

Lue lisää
Tammen verkkopalveluprojektin hallinnan näkymä tietokoneen näytöllä

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Tammi Digital Oy valittiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen uuden verkkopalvelun toteuttajakumppaniksi syksyllä 2021 järjestetyn julkisen kilpailutuksen perusteella. Uuden verkkopalvelun käyttäjiä ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat ja asiakkaat, henkilöstö, järjestöjen edustajat sekä poliittiset päättäjät. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella asuu yli 200 000 asukasta.

Lue lisää
tiedote paijathameen hyvinvointialue verkkosivusto

Avainsanat:

digitaalinen asiointi , palvelumuotoilu , sisällöntuotanto , verkkokauppa , verkkopalvelu , Verkkosivusto , woocommerce , wordpress

Me autamme sinua, ota yhteyttä

Erkki-Ahonen-avainasiakaspaallikko

Erkki Ahonen

Avainasiakaspäällikkö

Asiakkuuksien hallinta ja uudet asiakkuudet

040 746 3263 Lähetä postia
Manu-Mesimäki-Yrittäjä-Tammi-Digital

Manu Mesimäki

Yrittäjä ja intohimoinen digitalisaation puolestapuhuja.

Asiakkuudet ja myynti

050 3881 000 Lähetä postia